Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki uhonorował Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej nagrodą za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Gminy Miejskiej w Tczewie.

 

Nagrodę – czek w wysokości 1000 zł wręczył Adam Urban, wiceprezydent Tczewa na ręce prezesa TMZT Janusza Landowskiego i wiceprezes Eleonory Lewandowskiej. Uroczystość odbyła się 24 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej i ze względu na pandemię miała charakter kameralny.

 

Od 50 lat Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej współtworzy krajobraz kulturalny miasta i regionu, promując dorobek kultury Tczewa i Kociewia. W ramach swojej działalności organizuje liczne wydarzenia integrujące społeczność. Dzięki pracy członków TMZT mieszkańcy Tczewa  mogą poznawać dorobek artystyczny lokalnych twórców, a także wywierają wpływ na edukację młodego pokolenia. Ponadto przyczyniają się do promowania historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego miasta Tczewa.

 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 2015 r., prezydent  Tczewa każdego roku przyznaje nagrody i wyróżnienia za działalność w dziedzinie kultury. Nagrody mogą być przyznawane laureatom konkursów, olimpiad, festiwali, przeglądów lub innych form współzawodnictwa w dziedzinie kultury, organizowanych przez inne instytucje lub jednostki organizacyjne za dany rok kalendarzowy. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym lub osobom prawnym, a także innym podmiotom prowadzącym działalność na terenie Gminy Miejskiej Tczew, na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

 

Małgorzata Mykowska

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 18 lat

 • 4_2007 copy
 • jedynka12-2014
 • 2_2005
 • 2_2006 copy
 • 6_2007 copy
 • 062012
 • 2_2009 copy
 • 10_2006 copy
 • 6_2005
 • 8_2008 copy
 • jedynka03-2013
 • 3_2009 copy
 • 12_2006 copy
 • 1_2005
 • 5_2008 copy
 • 4_2008 copy
 • jedynka10-2014
 • 11_2006 copy
 • jedynka09-2014
 • 2_2007 copy
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 1_2009 copy
 • 3_2005
 • 122012
 • 9_2006 copy
 • 2_2008 copy
 • 5_2006 copy
 • 1_2006 copy
 • 9_2008 copy
 • 4_2009 copy
 • 5_2007 copy
 • 6_2006 copy
 • 7_2006 copy
 • 4_2006 copy
 • 5_2005 copy
 • jedynka12-2013
 • 1_2007 copy
 • 3_2006 copy
 • 1_2008 copy
 • 4_2005 copy
 • 7_2009 copy
 • jedynka6-2014
 • 5_2009 copy
 • 3_2008 copy
 • 8_2006 copy
 • 7_2008 copy
 • 7_2007 copy
 • 3_2007 copy
 • 092012
 • 6_2008 copy