W dniach 23-27 lipca, Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej z Gdyni gościła w województwie pomorskim grupę 17 przedstawicieli samorządu lokalnego z centralnej Ukrainy (Połtawa i okolice). 

 

Celem wizyty było przedstawienie dobrych praktyk Województwa Pomorskiego w zakresie lokalnego rozwoju gospodarczego i współpracy samorządu lokalnego z sektorem prywatnym
i społeczeństwem obywatelskim, w tym trójsektorowej współpracy w zakresie rozwoju potencjału inwestycyjnego gminy i powiatu. W ten sposób chciano stworzyć przestrzeń do zgłębienia tematów, których uczestnicy wizyty nie są w stanie zbadać lokalnie w swoich powiatach czy gminach.

 

25 lipca na zaproszenie starosty kwidzyńskiego, Jerzego Godzika goście z Ukrainy zawitali również do powiatu kwidzyńskiego. Podczas spotkania w starostwie Jerzy Godzik oraz członek zarządu powiatu kwidzyńskiego, Włodzimierz Dawidowski przedstawili charakterystykę powiatu i poszczególnych gmin, działania z udziałem mieszkańców oraz organizacje pozarządowe.

 

Przedstawiona tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem strony ukraińskiej. Dyskusja była bardzo ożywiona, ponieważ goście mieli mnóstwo pytań i interesowały ich najdrobniejsze szczegóły gospodarki finansowej.

 

Poza spotkaniami z władzami samorządu lokalnego uczestnicy wizyty mieli również możliwość odwiedzić szereg placówek i instytucji z terenu powiatu kwidzyńskiego. W trakcie wizyt goście
z Ukrainy zapoznali z funkcjonowaniem instytucji  w następujących obszarach:

Sport - Kompleks Widowiskowo-Sportowy w Kwidzynie

III sektor  – Stowarzyszenie Eko – Inicjatywa z  Kwidzyna, Fundacja Wspierania Społeczności Lokalnych „Sapere Aude” z Okrągłej Łąki,

Rozwój przedsiębiorczości – Kwidzyński Park Przemysłowo – Technologiczny w  Górkach. Podczas tego spotkania oprócz rozmów z  zarządem parku, spotkano się również z prokurentem firmy TTI Poland Sp. z o.o. Piotrem Jankiewiczem (firma zajmująca się sprzedażą elektroniki, posiadająca swój oddział w  KPPT Górki)  

- Mamy nadzieję, że wiedza i doświadczenia, które przekazaliśmy uczestnikom tegorocznej wizyty studyjnej pozwolą im na lepszy rozwój samorządów, co przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz poprawy sytuacji życiowej mieszkańców gmin i powiatów - powiedział starosta kwidzyński Jerzy Goździk. - Dziękujemy za pomoc w organizacji wizyty wymienionym instytucjom,  jesteśmy wdzięczni za podzielenie się swoim doświadczeniem i wiedzą z przedstawicielami samorządu z Ukrainy - dodaje starosta.

 

Anna Świątkowska, Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

comments