Od 9 do 13 maja na terenie 43 Bazy Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni uczniowie klas trzecich kierunku przygotowania wojskowego o specjalizacjach Obrony Terytorialnej oraz Straży Granicznej z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie realizowali szkolenie wojskowe koordynowane przez żołnierzy kompanii logistycznej 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

 

Przyszli żołnierze uczyli się m.in. budowy oraz współdziałania mechanizmów karabinka MSBS GROT, podstaw topografii, zakładania stazy uciskowej na ranę kończyn, pomocy medycznej na polu walki, ewakuacji rannego, pokonywania terenu różnymi sposobami, zakładania maski przeciwgazowej MP-5, dostarczania skrzynki z amunicją oraz postawy strzeleckiej.

 

Każdy dzień szkoleniowy rozpoczynał się porannym rozruchem fizycznym oraz ćwiczeniami siłowo wydolnościowymi, aby poprawić tężyznę fizyczną młodych kadetów.

Tydzień intensywnego szkolenia zakończył się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym, który miał na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności nabytych podczas ćwiczeń.

 

Egzamin końcowy w formie pętli taktycznej ułożyli instruktorzy z kompanii logistycznej. Wszyscy kadeci ukończyli test z wynikiem pozytywnym, tym samym kończąc pierwszy rok edukacji wojskowej.

Za zaangażowanie i poprowadzenie całego szkolenia wyróżnić należy plut. Szymona Krzosa, kpr. Magdalenę Zinkiewicz, kpr. Radosława Miliszkiewicza oraz kpr. Mateusza Osowskiego.

 

Maciej Szalbierz
7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej

Foto: 7PBOT

 

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 18 lat

 • 9_2008 copy
 • 5_2006 copy
 • 11_2006 copy
 • 5_2007 copy
 • 4_2008 copy
 • 3_2007 copy
 • 6_2005
 • 7_2009 copy
 • 5_2008 copy
 • 9_2006 copy
 • 3_2005
 • 3_2008 copy
 • 7_2007 copy
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 12_2006 copy
 • 4_2006 copy
 • jedynka10-2014
 • 5_2005 copy
 • 062012
 • 2_2009 copy
 • 7_2006 copy
 • jedynka12-2014
 • 122012
 • 6_2007 copy
 • 5_2009 copy
 • 1_2006 copy
 • 4_2005 copy
 • 8_2006 copy
 • 6_2008 copy
 • 8_2008 copy
 • 10_2006 copy
 • jedynka09-2014
 • 1_2008 copy
 • 2_2007 copy
 • jedynka03-2013
 • jedynka12-2013
 • 3_2006 copy
 • 1_2009 copy
 • 4_2007 copy
 • 2_2005
 • 2_2006 copy
 • 3_2009 copy
 • 1_2007 copy
 • 2_2008 copy
 • 4_2009 copy
 • 092012
 • 1_2005
 • jedynka6-2014
 • 6_2006 copy
 • 7_2008 copy