Parafianie oraz wielu mieszkańców gminy Dziemiany, w niedzielę 22 października, obchodziło setną rocznicę poświęcenia kościoła pod wezwaniem Św. Antoniego z Padwy. Był to pierwsza świątynia zbudowana po odzyskaniu Niepodległości w II Rzeczypospolitej.

 

Podobnie jak w 1923 roku, tak 100 lat później procesja księży, parafian, mieszkańców gminy i władz samorządowych przeszła od domu parafialnego do kościoła. Przybyły na uroczystość biskup pelpliński ks. Ryszard Kasyna poświęcił w kruchcie świątyni tablicę upamiętniającą pierwszych miejscowych duszpasterzy oraz proboszczów parafii na przestrzeni minionych 100 lat.

 

 

Biskupa i wszystkich gości witały delegacje dzieci, młodych oraz rodzin z parafii. Proboszcz ks. Andrzej Kubisz przedstawił historię budowy kościoła i powstania parafii, a biskup podczas homilii uzupełnił ją o kilka szczegółów. Mszę św. dziękczynną za dar minionego stulecia odprawił biskup w koncelebrze obecnego proboszcza oraz poprzedniego, ks. Adama Gadomskiego. Liturgię uświetnił Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją Mariusza  Mroza.

 

Na zakończenie uroczystości były podziękowania dla wszystkich osób, firm i instytucji, które zaangażowały się w organizację uroczystości. Proboszcz ks. Andrzej Kubisz podkreślał, że to święto jest podziękowaniem dla wszystkich parafian, ale także dla ich przodków, którzy przyczynili się do budowy kościoła i powstania parafii.

 

Biskup Ryszard Kasyna na wniosek proboszcza uhonorował dwoje mieszkańców gminy, Teresę Marach i Leona Sprawkę za szczególne zasługi na rzecz parafii. Podziękowania biskupowi i życzenia proboszczom złożyły władze gminy: wójt Leszek Pobłocki, zastępca wójta Katarzyna Sprawka i przewodniczący Rady Gminy Dziemiany, Krystian Sikora.

 

Obchody 100-lecia poświęcenia kościoła w Dziemianach rozpoczęły także nadchodzący 1 stycznia 2024 roku jubileusz 100-lecia powstania parafii, bowiem w odróżnieniu od obecnych standardów, gdzie najpierw wydziela się parafię, a potem buduje świątynię, tu najpierw zbudowano kościół.

Kościół pw. Św. Antoniego z Padwy w Dziemianach.

 

Tak powstawał kościół w Dziemianach

Historia kościoła i parafii pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy zahacza w swej genezie o rok 1915, kiedy ks. Piotr Dunajski, proboszcz z Lipusza, odprawił pierwsze nabożeństwo w pokoju budynku (jego właścicielem był Mikołaj Połczyński), który stał się domem parafialnym służącym do dzisiaj. To dla wygody wiernych mieszkających daleko od swoich parafii w Lipuszu, Leśnie i Wielu właśnie w tym miejscu odprawiano nabożeństwa.

 

23 grudnia 1917 roku utworzyło się Katolickie Towarzystwo Budowy Kościoła w Dziemianach. 1 stycznia 1919 roku władza biskupia umiejscowiła tu lokalny wikariat i mianowała ks. Wacława Wojciechowskiego, wikarego z Wiela pierwszym duszpasterzem miejscowym.

5 lipca 1921 roku przybył nowy wikariusz lokalny, ks. Franciszek Podlaszewski, za kadencji którego wybudowano kościół. Budowa rozpoczęła się 5 lipca 1922 roku.

 

25 lipca 1922 roku ks. Konrad Hoffmann, dziekan z Chmielna poświęcił kamień węgielny. W uroczystości wzięli wówczas udział wojewoda pomorski Jan Brejski, starosta kościerski Ignacy Mellin i m.in. ofiarodawcy, a wśród nich fundator głównego ołtarza, dr Jan Łukowicz z Chojnic.

 

Rok 1923 to czas prac budowlanych. Po Wielkanocy przystąpiono do tynkowania ścian i prac przy suficie kościoła. 26 kwietnia 1923 roku kościół w budowie odwiedził prezydent RP Stanisław Wojciechowski. 28 czerwca zakończono prace ciesielskie na wieży, a 15 września wciągnięto na nią dzwony, 20 września ustawiono boczny ołtarz dedykowany Sercu Jezusowemu, 11 października ołtarz główny, a 18 października zagrzmiały organy firmy Biernackiego z Włocławka. Uwieńczeniem był dzień 21 października 1923 roku, gdy ks. kanonik Konstanty Dominik, późniejszy biskup pomocniczy diecezji chełmińskiej i pierwszy Kaszuba w Episkopacie Polski o godz. 10.00 w asyście duchowieństwa i wiernych dokonał aktu poświęcenia murów świątyni.

 

 Tekst i zdjęcia Adam Kiedrowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 18 lat

 • 2_2007 copy
 • 5_2008 copy
 • 2_2005
 • jedynka12-2013
 • 8_2008 copy
 • 4_2006 copy
 • 2_2008 copy
 • 062012
 • 1_2007 copy
 • 1_2008 copy
 • 092012
 • 6_2005
 • 6_2008 copy
 • 6_2007 copy
 • 10_2006 copy
 • 7_2007 copy
 • 9_2008 copy
 • 5_2005 copy
 • 7_2006 copy
 • 5_2009 copy
 • jedynka-pazdziernik2012
 • jedynka03-2013
 • 4_2008 copy
 • 3_2009 copy
 • 11_2006 copy
 • 3_2007 copy
 • 1_2009 copy
 • 12_2006 copy
 • 1_2006 copy
 • 7_2008 copy
 • 4_2007 copy
 • 3_2008 copy
 • 2_2006 copy
 • 3_2005
 • 122012
 • jedynka6-2014
 • 3_2006 copy
 • 7_2009 copy
 • jedynka12-2014
 • 4_2005 copy
 • jedynka09-2014
 • 4_2009 copy
 • 6_2006 copy
 • 2_2009 copy
 • 8_2006 copy
 • 5_2006 copy
 • jedynka10-2014
 • 1_2005
 • 5_2007 copy
 • 9_2006 copy