Około 140 nauczycieli z Ukrainy skorzysta z kursu języka polskiego. To dzięki wsparciu samorządu województwa pomorskiego.

 


Na Pomorze przybyło wielu ukraińskich nauczycieli. Mają oni uprawnienia do nauczania, przeszkodą jest jednak nieznajomość języka polskiego. Dzięki wsparciu samorządu województwa pomorskiego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku będzie zorganizowany kurs języka polskiego.

 
Decyzję o przekazaniu środków finansowych podjęli radni podczas XLIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. To kwota 980 tys. zł. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Kurs nauki polskiego

Wśród uchodźców wojennych z Ukrainy jest wielu nauczycieli. Chcą oni dalej wykonywać swój zawód, jednak na przeszkodzie stoi brak lub niewielka znajomość języka polskiego.

– W wyniku trwającej wojny na Ukrainie na Pomorze przybyło 74 tys. osób, wśród nich jest wiele osób posiadających uprawnienia nauczycielskie – mówił podczas sesji Józef Sarnowski, wicemarszałek województwa pomorskiego.

Aby ułatwić podjęcie pracy w polskich szkołach, ukraińscy pedagodzy będą mogli uczestniczyć w specjalnym kursie nauki języka polskiego, który będzie realizowany w formie hybrydowej.

– Będą to zajęcia on-line oraz tradycyjne spotkania. Podczas 390 godzin lekcyjnych uczestnicy opanują język polski na poziomie B1 i B2 – przedstawiał projekt wicemarszałek.

Ale to nie wszystko. Program obejmuje także wiedzę z zakresu funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w Polsce. Uczestnicy kursu w czasie jego trwania będą mieli zapewnione zakwaterowanie oraz wyżywienie. Rodzicom zostanie również zapewniona opieka nad dziećmi.

 

Pomorska Szkoła Hybrydowa

Warto dodać, że kurs dla nauczycieli z Ukrainy będzie organizowany w Pomorskiej Szkole Hybrydowej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

– To profesjonalnie wyposażone studio do transmisji na żywo. Realizowane w nim mogą być w formie zdalnej różnorodne wydarzenia w wysokiej jakości technicznej oraz nagrania studyjne – mówi Ewa Furche, dyrektor CEN w Gdańsku.

Pomorska Szkoła Hybrydowa powstała w ramach realizowanego przez samorząd województwa programy Zdolni z Pomorza.

 

Michał Piotrowski, UMWP

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 18 lat

 • 3_2006 copy
 • 5_2005 copy
 • 8_2006 copy
 • 2_2005
 • 3_2009 copy
 • 2_2006 copy
 • 6_2007 copy
 • 4_2006 copy
 • 4_2008 copy
 • 3_2007 copy
 • 9_2006 copy
 • jedynka10-2014
 • 6_2005
 • jedynka09-2014
 • 2_2007 copy
 • 8_2008 copy
 • 5_2007 copy
 • jedynka12-2013
 • jedynka6-2014
 • 5_2009 copy
 • jedynka03-2013
 • 7_2008 copy
 • 092012
 • 7_2007 copy
 • 5_2006 copy
 • 3_2008 copy
 • 122012
 • 1_2008 copy
 • 1_2005
 • 12_2006 copy
 • 11_2006 copy
 • 1_2007 copy
 • 7_2009 copy
 • 6_2008 copy
 • jedynka12-2014
 • 1_2009 copy
 • 062012
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 5_2008 copy
 • 10_2006 copy
 • 1_2006 copy
 • 9_2008 copy
 • 7_2006 copy
 • 4_2005 copy
 • 4_2009 copy
 • 4_2007 copy
 • 6_2006 copy
 • 2_2008 copy
 • 2_2009 copy
 • 3_2005