Starania władz Gdyni w walce o budowę tzw. Drogi Czerwonej i połączenie portu Gdynia z siecią dróg krajowych, przynoszą pierwsze efekty. Właśnie podpisano list intencyjny w tej sprawie.

Podpisany 22 października list intencyjny pomiędzy Miastem Gdynia, Zarządem Morskiego Portu Gdynia SA i Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju znacznie przybliża do rozwiązania problemu dobrego skomunikowania portu z obwodnicą Trójmiasta, a tym samym z krajową siecią drogową. Dzięki temu porozumieniu wzrastają szanse na pozyskanie na tę inwestycję środków unijnych z poziomu centralnego.

Gdynia, nie czekając na ostateczne rozstrzygnięcia, zleciła już w sierpniu tego roku wykonanie wielobranżowej koncepcji i studium wykonalności dla tej inwestycji, które ma być gotowe w marcu 2016 roku. Koncepcja budowy tej drogi wraz ze studium wykonalności oraz analizą środowiskową zlecona została w ramach realizacji Projektu NORDA - Północny Biegun Wzrostu, współfinansowanego z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Pomysł budowy efektywnego transportowo połączenia Portu Gdynia z Obwodnicą wynikał z faktu, że tzw. stara część Trasy Kwiatkowskiego z uwagi na niskie parametry oraz niezadowalający stan techniczny, mając status drogi powiatowej, nie mogła obsłużyć ruchu tirów z ładunkami zmierzającymi do portu. Konieczne byłoby jej gruntowne zmodernizowanie. To z kolei wiązałoby się z jej wyłączeniem z ruchu i kompletnym paraliżem drogowym i dodatkowych kosztach.

Miasto Gdynia, wspólnie z Zarządem Morskiego Portu Gdynia, znalazło sojusznika w walce o budowę alternatywy dla dojazdu do Portu z ominięciem przeciążonej Trasy Kwiatkowskiego, poprzez wybudowanie przedłużenia Obwodowej Trójmiasta (od ulicy Morskiej do węzła z Drogą Czerwoną), dalej wybudowanie odcinka Drogi Czerwonej do węzła z Trasą Kwiatkowskiego, a następnie rozprowadzenie ruchu do poszczególnych części Portu Gdynia. Sojusznikiem stał się polski rząd.

W podpisanym liście intencyjnym Miasto Gdynia zobowiązuje się do opracowania wielobranżowej koncepcji dla dokumentacji projektowej i elementów studium wykonalności - co już de facto się dzieje – i przeprowadzenia analizy środowiskowej, która ma zapewnić wypełnienie wszystkich wymogów środowiskowych przy tej inwestycji. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. deklaruje wszechstronne wsparcie na każdym etapie realizacji projektu.

(r) Fot. Adam Kiedrowski

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 16 lat

 • 6_2005
 • jedynka12-2013
 • 8_2008 copy
 • 11_2006 copy
 • 1_2007 copy
 • 1_2005
 • 2_2006 copy
 • jedynka12-2014
 • 4_2005 copy
 • jedynka6-2014
 • 2_2008 copy
 • 4_2006 copy
 • 10_2006 copy
 • 7_2009 copy
 • 2_2005
 • 5_2005 copy
 • 6_2006 copy
 • 9_2008 copy
 • jedynka10-2014
 • jedynka03-2013
 • 4_2007 copy
 • 1_2009 copy
 • 4_2008 copy
 • 1_2006 copy
 • 9_2006 copy
 • 092012
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 3_2006 copy
 • 5_2007 copy
 • jedynka09-2014
 • 12_2006 copy
 • 8_2006 copy
 • 122012
 • 6_2007 copy
 • 5_2009 copy
 • 062012
 • 5_2008 copy
 • 2_2009 copy
 • 5_2006 copy
 • 3_2008 copy
 • 2_2007 copy
 • 7_2007 copy
 • 3_2009 copy
 • 3_2007 copy
 • 7_2008 copy
 • 4_2009 copy
 • 7_2006 copy
 • 3_2005
 • 1_2008 copy
 • 6_2008 copy