Wiadomości

NAJNOWSZE

Do końca 2023 roku na Pomorzu zostanie przygotowanych pod inwestycje co najmniej 50 hektarów terenów. Wsparcie na ten cel otrzymają dysponenci gruntów, m.in. gminy, spółki miejskie oraz prywatni inwestorzy, w tym przedsiębiorcy z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Szacuje się, że dzięki nowym przedsięwzięciom powstanie w regionie ponad 400 nowych miejsc pracy.

 

Fundusze europejskie na przygotowanie terenów inwestycyjnych pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa Pomorskiego, poprzez udzielenie wsparcia, chce zachęcić dysponentów gruntów do przygotowania bazy pod nowe inwestycje. Efektem ma być z jednej strony przyciągnięcie do województwa inwestorów spoza regionu, z drugiej – inwestycje lokalnych przedsiębiorców.

– Nowi zewnętrzni inwestorzy to korzyści zarówno dla gospodarki jak i mieszkańców Pomorza. Inwestycje napędzają gospodarkę, nowe podmioty dzięki realizowanym zamówieniom w regionie tworzą i umacniają lokalną sieć powiązań biznesowych. W efekcie nowych inwestycji powstają także dobrej jakości i wysokopłatne miejsca pracy. Nie bez znaczenia są również dodatkowe wpływy z podatków do budżetów gmin i samorządu województwa od nowych podmiotów gospodarczych. Pozwalają one na publiczne inwestycje, m.in. w obszarze transportu czy ochrony zdrowia – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – Równie ważni są dla nas pomorscy przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy planują nowe inwestycje. Specjalnie dla nich Agencja Rozwoju Pomorza S.A. prowadzi konkurs, w którym mogą oni otrzymać grant na przygotowanie własnych terenów pod inwestycje. Zainteresowanie konkursem jest tak duże, że aktualnie projekty można składać już tylko na listę rezerwową – dodaje marszałek Struk.

 

Dotacje dla właścicieli terenów o dużym potencjale inwestycyjnym

22,8 mln zł ze środków unijnych zostanie przeznaczonych dla dysponentów (w tym właścicieli, ale też dzierżawców czy użytkowników wieczystych) dużych terenów, które są szczególnie atrakcyjne po względem inwestycyjnym. To grunty w korzystnej lokalizacji, dobrze skomunikowane z sieciami dróg, węzłami transportowymi, takimi jak porty morskie. Po uzbrojeniu i przygotowaniu gruntów beneficjenci środków unijnych zobowiązani są do ich komercjalizacji, czyli odsprzedaży lub dzierżawy pod inwestycje małych i średnich przedsiębiorców.

W wyniku dwóch rozstrzygniętych już przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego konkursów dofinansowanie otrzymały 4 projekty, w tym 2 zlokalizowane w Gdańsku, po jednym w Słupsku i Rumi:

•    w Gdańsku – dwa projekty Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. swoim zakresem obejmą przygotowanie 10,3 ha terenów inwestycyjnych na obszarze Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego, które stanowi bezpośrednie zaplecze logistyczne dla rozwijającego się Portu Gdańskiego, w tym terminala głębokowodnego DCT. W rezultacie inwestycji na uzbrojonym terenie zlokalizowanych zostanie minimum 10 małych lub średnich przedsiębiorstw. Łączna wartość obu projektu to 41,1 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniesie 10,2 mln zł.

Tereny inwestycyjne w Gdańsku. Fot.GARG Sp. z o.o


•      w Słupsku – celem projektu Gminy Słupsk jest stworzenie korzystnych warunków dla lokowania, prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej dla MŚP poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych o powierzchni 15,3 ha. Inwestycja zlokalizowana w miejscowości Głobino - Strefa Płaszewko obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i sanitarnej, oświetlenia i kanalizacji kablowej oraz budowę drogi. Wartość projektu to 11,9 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniosło 6,1 mln zł.

Tereny inwestycyjne w Płaszewku w Gminie Słupsk. Fot. Gmina Słupsk•    w Rumi – przedmiotem projektu Rumia Invest Sp. z o.o. jest uzbrojenie 8,9 ha terenów inwestycyjnych położonych w północnej części Rumi, w bliskim sąsiedztwie portu w Gdyni. Projekt obejmuje budowę m.in.: hali magazynowo-produkcyjnej, placu składowego, drogi wewnętrznej oraz doprowadzenie uzbrojenia. Wartość projektu to 22,7 mln zł, a dotacja wyniosła 6,5 mln zł.

Całkowita łączna wartość czterech projektów, które otrzymały dofinansowanie, to 75,7 mln zł. Wartość dotacji udzielonej beneficjentom to 22,8 mln zł. W ramach projektów przygotowane pod inwestycje zostaną 34 hektary terenów. Powstanie co najmniej 370 nowych miejsc pracy.

 

Małe granty dla przedsiębiorców z dobrym projektem inwestycyjnym

Kolejne 10,4 mln zł z Unii zostało skierowanych przez Zarząd Województwa Pomorskiego bezpośrednio do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy chcą przygotować pod nowe inwestycje własne grunty: zagospodarować teren, wybudować halę produkcyjną czy magazynową.

W wyniku przeprowadzonego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. konkursu, dofinansowanie otrzyma 13 przedsiębiorców, każdy w kwocie nie przekraczającej 800 tys. zł. Powstanie ok. 16 ha terenów inwestycyjnych oraz około 40 nowych miejsc pracy. Podpisano już 6 umów na realizację projektów. Wartość zakontraktowanych dotychczas inwestycji to łącznie ponad 35,6 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniosło 4,8 mln zł. Wśród beneficjentów są firmy działające w różnych branżach - począwszy od sprzedaży oraz serwisowania maszyn wykorzystywanych w budownictwie, przeładunkach nietypowych towarów w oparciu o innowacyjne rozwiązania, magazynowaniu i przeładunku towarów ciężkich i ponadnormatywnych, po e-commerce czy branży artykułów reklamowych i promocyjnych.

Na przykład, spółka PAR Bakuła realizuje inwestycję o wartości ponad 4,7 mln zł. W konkursie uzyskała dofinansowanie w wysokości 800 tys. zł, co stanowi prawie 21% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Środki przeznaczy na rozbudowę infrastruktury produkcyjnej i towarzyszącej, sieci i przyłączy oraz dróg, chodników i zieleni przy siedzibie firmy w Gdańsku przy ulicy Bysewskiej. Firma zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie produkcji i personalizacji upominków i gadżetów dla profesjonalnych podmiotów z branży reklamowej.

– Dofinansowanie inwestycji w rozbudowę infrastruktury to jeden z przełomowych momentów rozwoju naszej firmy. Pozwoli nam na zrealizowanie ważnego dla naszej działalności budynku pracowni druku, poprawi bezpieczeństwo i warunki pracy, a także ustabilizuje funkcjonowanie firmy w tym szczególnym czasie pandemii – podkreśla Danuta Bakuła, wspólnik w PAR Bakuła Spółka Jawna.

Gdyńska spółka SisCom otrzymała wsparcie w wysokości 800 tys. zł na budowę magazynu, co pozwoli na umocnienie pozycji firmy w sektorze e-commerce na polskim rynku. Firma zajmuje się dostarczaniem przez Internet artykułów wyposażenia wnętrz mieszkań, sprzętu sportowego oraz akcesoriów dziecięcych. Kluczowym elementem operacji logistycznych firmy jest zaplecze magazynowe, które zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie inwestycji zostanie znacząco powiększone. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na 12,7 mln zł i poza halą magazynową obejmuje także przygotowanie gruntu pod budowę, rozbudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, parkingu na 40 miejsc oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Inwestycja zlokalizowana jest przy gdańskim lotnisku.

– Rynek e-commerce jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Aby utrzymać się na nim, konieczne są stałe inwestycje i adaptacja do nowych potrzeb. Nasza inwestycja ma zapewnić nam nie tylko stabilną pozycję, ale też dalszy rozwój. Dzięki nowym możliwościom magazynowym będziemy również coraz śmielej myśleć o ekspansji eksportowej, gdzie również już dzisiaj jesteśmy aktywni. Dzięki grantowi zwiększymy nasze możliwości sprzedażowe i zwiększymy zatrudnienie o kolejne 20 osób – mówi Sebastian Didyk, wspólnik w SisCom s.c.


Wszystkie inwestycje realizowane są dzięki wsparciu z UE. Realizowany w latach 2014-2020 program regionalny województwa pomorskiego to największy w historii Pomorza program Inwestycyjny. Na wsparcie przedsiębiorczości Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył w nim ponad 158 mln euro, czyli ok. 700 mln zł. Środki zostały przeznaczone na dotacje, pożyczki i poręczenia dla firm planujących inwestycje, rozwój systemu profesjonalnych usług doradczych świadczonych przedsiębiorcom przez Instytucje Otoczenia Biznesu oraz realizację dwóch przedsięwzięć strategicznych samorządu województwa pomorskiego: Pomorski Broker Eksportowy – który stanowi kompleksowy system wsparcia pomorskich przedsiębiorstw w wyjściu z ofertą na rynki zagraniczne oraz Invest in Pomerania – w ramach którego realizowany jest kompleksowy systemu obsługi inwestorów w regionie.

 

Marcin Twardokus

Departament Programów Regionalnych UMWP

Powiat kościerski

pomorskie

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 18 lat

 • jedynka03-2013
 • jedynka10-2014
 • 122012
 • jedynka12-2014
 • 1_2006 copy
 • 6_2008 copy
 • 7_2008 copy
 • 6_2007 copy
 • jedynka09-2014
 • 7_2006 copy
 • 5_2006 copy
 • 4_2005 copy
 • 8_2008 copy
 • 2_2009 copy
 • 2_2008 copy
 • 9_2006 copy
 • 2_2007 copy
 • 3_2005
 • 10_2006 copy
 • 3_2008 copy
 • 1_2005
 • 062012
 • 7_2007 copy
 • 3_2007 copy
 • 11_2006 copy
 • 5_2009 copy
 • 2_2005
 • 1_2009 copy
 • 12_2006 copy
 • 4_2008 copy
 • 9_2008 copy
 • 1_2007 copy
 • 3_2006 copy
 • 7_2009 copy
 • 6_2005
 • 5_2007 copy
 • 1_2008 copy
 • 4_2006 copy
 • 092012
 • 8_2006 copy
 • 6_2006 copy
 • jedynka6-2014
 • jedynka12-2013
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 5_2008 copy
 • 4_2007 copy
 • 4_2009 copy
 • 2_2006 copy
 • 5_2005 copy
 • 3_2009 copy