Port Gdańsk zamieni się w plac budowy. Podczas konferencji prasowej Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. podsumował inwestycje w 2017 roku oraz przedstawił plan prac na rok 2018.

W 2017 roku ZMPG zrealizował inwestycje za łączną kwotę ponad 29 mln zł. Dzięki tym nakładom zmodernizowano m.in. linię odbojową na Nabrzeżu Wiślanym, przebudowano ul. Chodackiego i Nabrzeże Przemysłowe. Zmiany przeszedł także rejon Kapitanatu Portu Północnego.

- Rok 2017 był rokiem planów, zawierania umów, rozpisywania przetargów. Teraz prace wreszcie ruszą, stopniowo będą zaczynać się kolejne inwestycje - mówi Łukasz Greinke, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

W 2018 roku skala wykonywanych prac znacznie się poszerzy. Największe inwestycje to te współfinansowane (w 85 procentach) przez Unię Europejską w ramach instrumentu CEF ("Connecting Europe Facility" - "Łącząc Europę"). Dzięki środkom unijnym ogromne zmiany czekają m.in. tereny w Porcie Wewnętrznym. Zostanie pogłębiony tor wodny i rozbudowane nabrzeża: Obrońców Poczty Polskiej i Mew, Nabrzeże Oliwskie, Zbożowe, Wisłoujście oraz Dworzec Drzewny. Szacunkowa wartość projektu to ok. 470 mln zł. W Porcie Zewnętrznym ZMPG rozbuduje i zmodernizuje sieć drogowo-kolejową za ok. 180 mln zł. Wszystkie projekty z programu CEF zakończą się do 2020 roku.

W ramach dotacji unijnych powstanie także nowe Nabrzeże Północne, dzięki któremu Port Gdańsk zyska m.in. terminal dla ładunków ro-ro. Łączna kwota funduszy unijnych dla ZMPG to wartość ok. 600 mln zł.

- Cieszymy się, że możemy realizować największy program inwestycyjny w historii Portu Gdańsk. Dzięki temu z jednej strony radykalnie zwiększy się atrakcyjność portu dla kontrahentów, a z drugiej zdobędziemy dodatkowe kompetencje, które pozwolą wybudować flagową inwestycję, czyli Port Centralny. Wbrew niektórym opiniom plany zarządu nie są wyrazem megalomanii, lecz oczywistą odpowiedzią na plany rozwojowe innych światowych portów - mówi Marcin Osowski, wiceprezes ZMPG ds. infrastruktury.

W tym roku planowane są także prace związane z powstaniem czterech nowych parkingów. Najszybciej - prawdopodobnie jeszcze w tym roku - do użytku oddany zostanie parking buforowy u zbiegu ulic Śnieżnej i Handlowej na ok. 70 miejsc. Później parking przy ul. Budowniczych Portu Północnego na ponad 80 miejsc, parking przy Trasie Sucharskiego w standardzie MOP - 300 miejsc - oraz przy ul. Ku Ujściu, mieszczący ok. 100 pojazdów. Łącznie modernizacja i budowa torów, dróg, placów oraz ogrodzeń wyniesie w tym roku ok. 16 mln zł. Około 8 mln zł Port Gdańsk przeznaczy na inwestycje w obiekty kubaturowe.

- Ministerstwu Infrastruktury zależy na dobrym skomunikowaniu polskich portów. To cel zgodny ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Prowadzone są liczne inwestycje kolejowe i drogowe, które przybliżają nas do tego celu - mówi Kazimierz Smoliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

W ramach inwestycji hydrotechnicznych zmodernizowany zostanie m.in. falochron brzegowy północny. Wartość całej inwestycji to ponad 6 mln zł (3,5 mln zł w 2018 r.). ZMPG zmodernizuje także linię odbojową pirsu rudowego za ok. 5 mln zł (w 2018 r. - 2,5 mln zł). To jedynie wybrane z ok. 150 pozycji w planie inwestycji i remontów na ten rok. Ogółem w 2018 roku inwestycje pochłoną ok. 170 mln zł.

- Sukcesy portów to dowód na to, że polskie państwo stoi frontem do morza i realizuje wobec niego ambitne plany. Szerokie inwestycje są konieczne, by jeszcze lepiej wykorzystywać ogromny potencjał polskich portów, przede wszystkim Portu Gdańsk - tłumaczy Jerzy Materna, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

(r) Fot.www.portgdansk.pl

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 16 lat

 • 5_2009 copy
 • 6_2008 copy
 • jedynka03-2013
 • 4_2005 copy
 • 5_2006 copy
 • 6_2007 copy
 • 4_2006 copy
 • 8_2008 copy
 • 6_2006 copy
 • 11_2006 copy
 • 1_2006 copy
 • 10_2006 copy
 • 7_2007 copy
 • 6_2005
 • 3_2007 copy
 • 8_2006 copy
 • 12_2006 copy
 • 122012
 • 5_2008 copy
 • 2_2005
 • 2_2008 copy
 • jedynka6-2014
 • 2_2006 copy
 • 3_2009 copy
 • 1_2009 copy
 • 7_2009 copy
 • 4_2007 copy
 • 5_2007 copy
 • jedynka09-2014
 • 1_2008 copy
 • 3_2006 copy
 • 7_2008 copy
 • 3_2008 copy
 • jedynka10-2014
 • 1_2005
 • jedynka12-2013
 • 092012
 • 1_2007 copy
 • 4_2008 copy
 • jedynka12-2014
 • 7_2006 copy
 • 9_2006 copy
 • 2_2007 copy
 • 4_2009 copy
 • 3_2005
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 062012
 • 5_2005 copy
 • 9_2008 copy
 • 2_2009 copy